Koreanisches Kulturzentrum, Kulturabteilung der Botschaft der Republik Korea

1. Dezember, 10:14

(Ausgebucht) HANSIK Fine Dining

Koreanisches Kulturzentrum, Kulturabteilung der Botschaft der Republik Korea Leipziger Pl. 3, Berlin, Berlin

Die Kulturabteilung der Botschaft der Republik Korea lädt zum HANSIK (koreanische Küche) Fine Dining in den Räumlichkeiten des Koreanischen Kulturzentrums ein.